Nendelt lehekülgedelt saab esmaseid teadmisi esmatasandi meditsiiniabi võimalustest, iseseisvatest ennetavatest tegevustest ning ka infot abi kutsumise ja saamise võimalustest.

Meie kõikide kohustus on anda esmaabi seda vajavatele kaaskodanikele ja omastele. Selliste olukordade tekkimisel peame olema  valmis esmaabi andmiseks, omades selleks teadmisi ja vahendeid.

Esmaabi antakse abivajajale. kelle abita jätmine oleks eluohlik või põhjustaks raske terviserikke ning kelle ravi ei ole võimalik edasi lükata. Oluline on saada selgust kas terviseprobleem vajab erakorralist või planeeritud abistamist. Sõltuvalt terviseseisundist peab suutma otsustada, kas pöörduda perearsti poole, registreerides vastuvõtuaja või paluda erakorralist perearsti vastuvõttu; pöörduma iseseisvalt  EMO-sse; valima numbri 112 ja kutsuma kiirabi; helistama mürgistuse kahtluse korral numbril 16662  mürgistus-teabekeskusesse, teadma üldse, kellele ja millal helistada ning kas ja kuidas anda esmaabi !?

Head mõtted ja soovid on alati teretulnud, jooksvalt lisame uusi matrjale ja pilte.

JÄÄGE TERVEKS, TEHKE ÕIGEID VALIKUID JA PÜSIGE MEIEGA!
info@ennetaja.ee