Tore, et külastate ENNETAJA kodulehte, millelt leiate teadmisi esmatasandi meditsiiniabi saamise võimalustest.Iseseisvatest ennetavatest tegevustest ning vahendite kasutamise võimalustest.

Meie kõikide kohustus on anda esmaabi seda vajavatele kaaskodanikele ja omastele. Sellite olukordade tekkimisele eelnevalt peame olema  valmistunud teadmiste põhiselt  esmaabi andmiseks ja esmaabivahendeid omades.

Esmaabi antakse abivajajale, kelle abita jätmine vähendaks tema elunevus prognoose või põhjustaks raske terviserikke ning kelle ravi ei ole võimalik edasi lükata.Oluline on saada selgust kas terviseprobleem vajab erkorralist või planeeritud abistamist.Sõltuvalt terviseseisundist peab otsustama kas peaks pöörduma perearsti poole registreerides vastuvõtuaja või paluda erakorralist perearsti vastuvõttu, pöörduma iseseisvalt  EMO-sse; valima numbri 112 ja kutsuma kiirabi; helistama mürgistuse kahtluse korral numbril 16662  mürgistusteabekeskusesse, kellele ja millal helistada ning kas ja kuidas anda esmaabi !?

Täiendame ja lisame uusi materjale kodulehele ja FB keskkonda, tervitatud on head soovid ja ettepanekud info@ennetaja.ee

Soovime teile õigeid valikuid.

Ennetame koos ja jääge terveks