Esmaabi eesmärgid on elutegevuse säilitamine, abivajaja kannatuste leevendamine, haigustest ja vigastustest tingitud tüsistuste ärahoidmine ning tervistumise soodustamine.

Käsitleme esmaabi põhilisi aspekte ning kõige aegkriitilisemaid seisundeid. Esmaabivõtete rakendamiseks reaalses situatsioonis on vajalik nende harjutamine praktilises õppes. Kuna siin lehekülgedel ei ole käsitletud kõiki elus ettetulevaid situatsioone, siis kahtluste korral on alati võimalik konsulteerida mürgistusteabekeskusega (16662, www.16662.ee) ning eluohtliku/võimalikult eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse korral tuleb kutsuda kindlasti kiirabi (112).