Tegemist on tasuta allalaaditava mobiilirakendusega, mille kasutamisel on ka sinul võimalik päästa kellegi elu.

Rakendus abistab kiiremini asukohapõhiste koordinaatide määratlemisel, ning Teile lähima AED (elustamisel kasutatava automaatne elektišoki aparaat)  asukoha leidmisel. Äpp-i aktiveerimisel kuvatakse lisaks AED  asukohtadele ka äpi kasutaja paiknemine GPS koordinaatide põhiselt.

Lähima AED kuvamisel arvestab äpp automaatselt ettevõtte, kooli, spordisaali jne. lahtioleku aega, ega paku suletud asutusi. Ehk kui AED on kaubanduskeskuses, mille sulgemisaeg on kell 22.00, siis kell 22.01 sealset AED-d äpp enam ei kuva.

Tänaseks on AED aparaate paigaldatud juba mitmete kaubanduskeskuste, koolide, spordisaalide, erinevate ettevõtete ning avalike asutuste seintele. Heaks eeskujuks on ka Regionaalhaigla, kus lisaks paljudele professionaalidest elupäästjatele ning poolautomaatsetele defibrillaatoritele on paigaldatud seintele ka AED-d. Seda kõike selleks, et vajadusel saaksid kiiresti anda esmaabi ka tavakasutajad.
AED
ehk elustamisaparaat, mis on ülimalt lihtne abivahend südamerütmi taastamiseks südamesiskuse korral, lisaks abistab AED taaselustamisel esmaste tegevuste teavitamisega läbi häälkäskluste. Kõige tõhusam viis süda uuesti toimima saada, on kiire tegutsemine koos AED-ga antava elektrišokiga. AED aparaadiga võib taastada normaalse südamerütmi ja päästa inimese elu.

Lähitulevikus plaanime lisada rakendusse juurde ka tegevusjuhised kiireloomuliste esmaabivõtete osutamiseks, näiteks hingamisteedes olevast takistusest vabanemine, taaselustamiseks vajalikud esmased tegevused, AED aparaadi kasutusjuhend, kõne hädaabinumbrile ja inimese isiklike andmete edastamine koos kõnega hädaabinumbrile 112. Juhendid kuvatakse ekraanile nii liikuvate animatsioonide kui ka hääljuhenditena. Rakendus oleks kasutatav ka ekraanilugejaga.

Toetagem rakendust ja turvalisemat elukeskkonda.

Parimat soovides,
AedÄppTeam

 

 

AED ABC