Häirekeskus on esimene abistaja hädaolukorras.Vastates aastas miljonile hädaabiteatele numbril 112 on Häirekeskus võtmelüliks abivajaja ja abiandjate vahel. Juhtides abivajajani kiirabi, päästjad ja politsei, panustavad Häirekeskuse ligi 250 töötajat ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse.

Häirekeskuses võtab aastas vastu umbes miljon hädaabikõne, millest sündmused on umbes pooled. Sündmus tähendab, et sinna reageerivad pääste, politsei või kiirabi. Kõige enam väljakutseid on kiirabile, kõige vähem päästele ning kolmandik politseile.

Häirekeskuses vastavad kõnedele päästekorraldajad. Päästekorraldaja asub küsima küsimusi, mis aitavad välja selgitada, mis ja kus on juhtunud. Abistajad saadab välja logistik. Info päästekorraldajalt logistikule liigub automaatselt läbi programmi ning see toimub kõne käigus. Logistik edastab väljakutse info kiirabile ja päästjatele. Häirekeskuse töösaalis töötavad Politsei- ja Piirivalveameti operatiivteabetalituse ametnikud, kes politseijõudusid koordineerivad ise. Ei ole vaja karta, kui päästekorraldaja küsib ohtralt küsimusi – abi on abivajaja juurde teel ning küsimuste vastused salvestatakse andmebaasi, mis on näha ka abistajate sõidukites.

 

Android ja iOS operatsioonisüsteemidega telefonidest hädaabinumbrile 112 helistades käivitub automaatselt positsioneerimine. Täpne positsioneerimine tuleb kasuks juhtudel kui helistaja ei oska ise enda asukohta määratleda või kahtleb enda poolt Häirekeskusele antud asukoha andmetes. Esineb ka olukordi, kus helistaja eksib tahtmatult asukoha edastamisel. Kui helistaja poolt antud asukoha andmed erinevad täpse positsioneeringu andmetest, siis päästekorraldajal on alati võimalus asukohta täiendavalt täpsustada. Seega, on oluline enda asukohta teada ka helistajal.

Lisaks hädaabinumbrile 112 teenindab Häirekeskus ka abi- ja infotelefone, kuhu saab pöörduda mittekiireloomuliste probleemide korral.
Häirekeskuse töötajad vastavad:

päästeala infotelefonile 1524

kohalike omavalitsuste abitelefonile 1345

keskkonnainspektsiooni infotelefonile 1313

maanteeinfo telefonile 1510

Samuti suunab abi- ja infokeskus vajadusel probleeme teistele asutustele lahendamiseks ning vahendab elanikele olulist infot.

Vaata lisaks www.112.ee ja www.facebook.com/Hairekeskus