Ennetama – ette, mööda jõudma, tõkestama, ära hoidma (ÕS)

Ühiskondlik panus turvalisuse tagamisel on väga oluline. Turvalisus, see on kindlasti ühiskonna võimekus osata anda esmaabi omades selleks soovi, teadmisi ja vahendeid.

 

KIIRABIALANE ENNETUSTÖÖ

Lasteaedades, koolides ning avalikel teabepäevadel kiirabitöö ja varustuse tutvustamine. Lasteaedasid, koole ja  võimalusel ka avalikke teavituspäevasid külastame Ennetaja vahenditest.

 

ENNETUS- ja ESMAABIKOOLITUSED

Teostme ennetus- esmaabikoolitusi lasteaedadele, koolidele,eraisikutele ja ettevõtetele. Koolitustel kasutame praktilisi näiteid ja anname nõuandeid kuidas vältida ning leevendada õnnetuse mõjusid. Koolitused koolides lasteaedades on Ennetaja vahenditest.

Ettevõtetele ja eraisikutele koolitused alates 1 tunnist vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele. Koolituste toimumiskoht arvestades  kliendi soove ja võimalusi. Koolitustel kasutame praktilisi tööalaseid teadmisi ja koolituseks vajalike erivahendeid.

 

ENNETAV TERVISEKONTROLL ja MEDTSIINILINE JULGESTAMINE

Ennetav tervisekontroll vastavalt tellija soovidele ja nõudmistele. Tagame professionaalsed teostajad kes töötavad põhikohaga haiglas  ja/või kiirabis. Vastavalt kliendi soovidele eesmärkidele suunatud tervisemõõtmised  (vererõhk, pulsisagedus, hapnikusisalduse, glükoosi ja kolesterooli mõõtmine jne.) vajadusel konsultatsioon ja erialaspetsialistide kaasmine.

Spordisündmuste, koosviibimiste ja isikute meditsiiniline julgestamine. Julgestamine toimub kogenud personali ja kiirabivarustusega, vastavalt kliendi vajadustele.

 

Loome maksimaalse ja parima ühiskondliku võimekuse, tagame ka enda turvalisuse

Seega „Ennetame koos“!