Ennetama – ette, mööda jõudma, tõkestama, ära hoidma (ÕS)


Ennetaja missiooniks on ohutusalase ennetustööga vähendada esmaabi vajavaid õnnetusi, suurendades teadlikust tekketagajärgedest.
Eesmärgi saavutamiseks teostame „Ennetus ja Esmaabikoolitusi“ lasteaedades, koolides, ettevõtetes ning avalikel sündmustel. Ennetustöös panustame ka kiirabitöö ning tehnika tutvustamisse, külastades kiirabiauto(de) ja varustusega õppeasutusi ja erinevaid koosviibimisi.Vajadusel aitame tagada meditsiinilist julgestamist,erinevatel spordisündmustel ja tähtpäevadel.

 

Ennetaja visiooniks on olla tunnustatud ennetus- ja esmaabialaste teadmiste keskus ning siseturvalisusesse panustaja.
Meie ennetajate kogemused kiirabitöös annavad praktilisi teadmisi kuidas vältida õnnetusi või leevendada nende mõju. Neid teadmisi sooviksime lahkelt jagada kõikjal Eestis kaaskodanikega. Koolitustel kasutame näiteid praktikast ning teadmisi, mis on kogutud aastatega kiirabitöös, õppustel ja täiendkoolitustel. Õpetuste aluseks on loomulikult kehtivad ravijuhised.

Koolitused koolides ja lasteaedades teostame koostöös Haigekassa ning erinevate projektide rahalistest vahenditest ja toetajate abist ehk
MEIE ENNETAJAD; PILDIS, FILMIS ja KOOLITUSTEL.

Edastame  koostöökutse kõikidele eraisikutele,ettevõtetele ning omavalitsustele kes sooviksid Ennetaja ettevõtmisesse panustada. Sobilikud on  kõik  head pakkumised, mõtted ning sihid, mis kannavad endas soovi täiuslikumast “Siseturvalisusest” tulevikus.

   Soovid ja ettepanekud on oodatud  info@ennetaja.ee

Ennetame koos!