Ennetama – ette, mööda jõudma, tõkestama, ära hoidma (ÕS)


Esmaabikoolitused  |  Meditsiiniline julgestamine  |  Tervisemõõtmised


Ennetaja missiooniks on ohutusalase ennetustööga vähendada õnnetuste arvu, esmaabikoolitustega suurendame aktiivsete esmaabistajate arvukust, mida saavutame tõstes kaaskodanike teadlikust esmaabi andmise vajalikusest.

Praktilised kogemused kiirabitöös panevad mõistma, kui palju lihtsam on õnnetusi ennetada, selle asemel, et emotsionaalseid ning füüsilisi tagajärgi likvideerida.

Peamisteks prioriteetideks Ennetaja tegevuses on jõuda ennetus ja esmaabikoolitustega kõkidesse Eestimaa koolidesse ja lasteaedadesse. Nende soovide realiseerimiseks on Ennetaja professionaalne ja usaldusväärne partner kõikidele koostööpartneritele.

Tegevused mille nimel anname endast parima:
Olla teadlik, kasutades uusimaid teaduspõhiseid tegevusjuhiseid.
Alati usaldusväärne koostööpartner.
Kindel abiline esmaabi küsimustes.
Kindel kaaslane ennetamisel.

 

Ennetaja visioon on olla tunnustatud ennetus- ja esmaabialaste teadmiste keskus ning siseturvalisusesse panustaja.

Ennetame koos!

 


ENNETUS - ESMAABIKOOLITUSED

Lasteaedades, koolides ning avalikel teabepäevadel korraldatavatel kiirabialastel ennetus- ja esmaabikoolitused on kutse Ennetajale, see on just see milleks Ennetaja loodud on. Alati teretulnud soovid ja küsimused saab edastada  info@ennetaja.ee või +3725033030.          Koolituste eesmärgiks on vältida õnnetustesse sattumist, õnnetuskahjude leevendamist ja teadmisi esamaabistamist. Lisaks tutvustame kiirabitööd, kasutades selleks kiirabiautot ja -varustust.

Koolitused koolidele ja lasteaedadele teostame Ennetaja vahenditest ja õppeasutustelt tasu ei võeta. Siinkohal edastame koostöökutse kõikidele, kes soovivad ennetavat tegevust toedata ja anda lisaks ka oma panus siseturvalisuse arengusse. Koostöös saavad osaleda kõik eraisikud, ettevõtted ja omavalitsused. Plaanis on jõuda koolitustega kõikjale Eestis ja seda koostöös erinevate koostööpartneritega. Hetkel ei finantseerita ega toetata koolitusi riiklikest ning erinevatest projektipõhistest vahenditest.

Lisaks lasteaedadele ja koolidele teostame esmaabikoolitusi eraisikutele ja ettevõtetele. Koolitusi korraldame klendile kõige sobilikumas ja meelepärasemas keskkonnas, sõltumata, kas sooviks on üheks tunniks tellitud kiire elustamiskoolitus koos elustamismannekeeni(de)ga või esmaabikoolitus erinevate teoretilisete ja praktilisete tegevustega. Koolitustel kasutame lisaks kehtivatele ravijuhistele ka hulgaliselt praktilisi näiteid - teadmisi, mis on kogutud aastatega kiirabitöös, õppustel ja täiendkoolitustel.


MEDTSIINILINE JULGESTAMINE

Kui vajate spordisündmustele, koosviibimistele, ettevõtte suvepäevadele või lihtsalt personaalset meditsiinilist julgestamist või meditsiinilist  transporti siis palun, võtke Ennetajaga ühendust ja koos leiame kindlasti lahenduse Teid huvitavale tegevusele. Kaasame Teie ettevõtmistesse ainult professionaalsed meeskonnaliikmed, kelleks on kiirabis-haiglas töötavad erialaspetsialistid. Meeskond moodustatakse vastavalt Teie vajadusele ja konkreetset olukorda arvestades. Teenuse pakkumisel saame vajadusel kasutada kiirabiautosid koos varustusega või mõnd muud vajalikku erivahendit koos varustusega. Küsimused ja soovid palume saata meilile info@ennetaja.ee või helistage +372 5033030.

Võtke julgesti ühendust sest koostöös peitub jõud, head ja rahuldavad lahendused. Ennetaja meeskonnast saab tellida ka TURVAMEEDIKUID, kellel on kogemused nii kiirabi- kui turvatöös.


ENNETAVAD TERVISEMÕÕTMISED

Tervisemõõtmisi on oodatud teostama ettevõtted kes hoolivad oma personali tervislikust ja heolust. Mõõtmiste teostamiseks on erinevaid võimalusi, tuleme ettevõttele sobilikul ajal ning aadressil, kindlasti ka suvepäeavadele ja muudele ettevõtmistele. Tervisemõõtmiste tulemusi hindavad ja teostavad professionaalid, kes töötavad põhikohaga haiglas ja/või kiirabis, kaasame lisaks erinevaid erialaspetsialiste. Vastavalt koostööstööle Regionaalhaiglaga saame analüüsid edastada ekspertidele laboratoorseteks uuringuteks. Lisainfoks kirjutage  info@ennetaja.ee või helistage +372 5033030.

Tervisemõõtmisi oleme teostanud igasugustel avalikel sündmustel, nagu festivalid, spordisündmused ja ka kaubanduskeskustes, näiteks Mustika Keskuse tervisepäeval.

Tervisemõõtmiste protseduurideks võivad olla: vererõhk, pulsisagedus, hapnikusisaldus, glükoos, kolesterool, spiromeetria, lisaks kaal, pikkus, EKG jne. Tervisemõõtmiste valikut saab alati täiendada, lähtudes eelkõige kliendi soovidest ja eesmärkidest.