Tekib olukord, kus meie, meie lähedased või kaaskodanikud vajavad esmast abi, meditsiiniliste probleemide lahendamisel. Sellistel hetkedel on määrava tähtsusega teadmised, abistajate kontaktid ja tegevused, olemasolevad vahendid ja sõltuvalt olukorrast ka abistamise kiirus, edukaks lahendiks.

Vajalik on olla ennetaja 🙂

        Esmaabi antakse abivajajale, kelle abita jätmine vähendaks tema elunevuse prognoose või põhjustaks raske terviserikke ning ravi ei ole võimalik edasi lükata.

Sõltuvalt terviseseisundist peab otsustama kes ja kuidas saab abi anda? Kuidas anda esmaabi? Kas peaks pöörduma perearsti poole registreerides vastuvõtuaja või paluda erakorralist perearsti vastuvõttu; pöörduma iseseisvalt EMO-sse; valima numbri 112 ja kutsuma kiirabi; helistama mürgistuse kahtluse korral numbril 16662 mürgistusteabekeskusesse.

Täiendame olemasolevaid ja lisame uusi materjale kodulehele ja FB keskkonda.

Ettepanekud ja soovitused info@ennetaja.ee

Soovime teile õigeid valikuid.

Ennetame koos!