Eesti Punane Rist ajaloost ning tegemistest.

Eesti Punane Rist võeti Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsiooni IFRC liikmeks aastal 1992 Birminghamis

Eesti Punane Rist (lühend: EPR) on 1919. aastal asutatud tervishoiuorganisatsioon, Rahvusvahelise Punase Risti Eesti haruorganisatsioon (liige aastast 1992).

1930ndatel kuulus organisatsiooni u 20 000 noort, kes tegutsesid koolides loodud noorterühmades.Organisatsiooni tegevus lakkas Nõukogude võimu ajal. Organisatsioon jätkas tööd 1992. aastal, mil taasasutati Eesti Punane Rist ja samal aastal loodi ka Tallinnas esimene noorterühm

EPR tegevusvaldkondi on palju, nt on aastast 1994 toetatud parvlaeva "Estonia" katastroofi tagajärjel orvuks jäänud laste haridusteed Aastal 1991 loodi Eesti Punase Risti otsimisteenistus, mis muu hulgas otsib relvakonflikti või katastroofi tõttu kadunud pereliikmeid

Pikaajalist koostööd on teinud Eesti Punane Rist nii Soome Punase Risti kui ka Saksa Punase Ristiga.

Eesti Punase Risti üheks töövaldkonnaks on esmaabikursuste korraldamine, õpetamaks elanikkonda, kuidas käituda hädajuhtumite korral. Just sellises olukorras võib halvima ära hoida eelteadmistega inimese kiire ja oskuslik tegutsemine. Abiandva inimese eesmärgiks on eelkõige esmaste võtete rakendamisega ära hoida kannatanu seisundi halvenemine, mitte hakata teda ravima.

Eesti Punase Risti tegevus rahuaja tingimustes.

  • Esmaabi õpetamine
  • Rahvusvaheline humanitaarabi
  • Sõjategevuse /katastroofi tagajärjel lahutatud perekondade kokkuviimine
  • Vabatahtlike võimekuse tõstmine osalemiseks välismissioonidel
  • Tervisealane ennetustegevus ühiskonnaliikmete haavatumise vähendamiseks
  • Veredoonurlus
  • Rahvusvaheline humanitaarõigus (RHO)
  • Töö noortega
  • Töö vabatahtlikega

Täpsem info kodulehel redcross.ee